Jdi na obsah Jdi na menu
 


Představujeme se

26. 2. 2013

Vítáme Vás 

na stránkách mateřské školy Mitušova 90,Ostrava-Hrabůvka,která je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola ,Ostrava -Hrabůvka, Mitušova 16,příspěvková organizace.

Motto:"S úsměvem si pojďme  hrát, společně svět poznávat"

p8290420.jpg

Vize:Naší společnou snahou je,aby se děti cítily co nejlépe a do školky chodily s chutí a radostí.veškeré naše úsilí směřuje k tomu,aby čas ,který děti v MŠ stráví,byl časem,který v nich zanechá nesmazatelné stopy do jejich životů.

Posláním mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy a tím je připravovat pro školu,pro život a pro další vzdělávání s přihlédnutím na jedinečnost každého dítěte.

Najdete nás uprostřed sídliště, naproti ZŠ Mitušova 16, poblíž řadových domků a Bělského lesa. Čtyři budovy jsou propojeny rozsáhlou chodbou. Jsme pětitřídní MŠ s kapacitou 140 dětí.Součástí MŠ je velká kuchyně a hospodářská budova.


K budově patří rozlehlá zahrada s pískovišti a zařízením pro hry dětí(herní sestavy,domečky pro hry dětí, prohazovací stěny, vláčky, skluzavka…). Vzrostlé stromy a množství keřů poskytuje v létě dětem stín a prostor pro hry.

img_0695.jpg

 

 

 

 

 

 

 

img_0698.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Naše MŠ  má přiměřeně velké prostory,které vyhovují individuálním  i skupinovým činnostem.Prostor je rozvržen na část pro využití stolních činností či stravování a druhá je využívána na pohybové činnosti a odpočinek.

Třídy jsou rozděleny podle symbolů zvířátek-třída Beruška,Motýlek,Pejsek,Kuřátko a Kočička.

Škola je moderně vybavena -jak nábytkem,tak i technickými pomůckami.Interaktivní tabule patří mezi nadstandartní vybavení MŠ (3 třídy) ,dále disponujeme 2 přenosnými interaktivními boxy OMNEO,které využívají všechny třídy.Naše mateřská škola je zapojena  do programu digitalizace škol EDULAB,kde využíváme nové výukové programy pro zpestření výuky.

Součástí naší edukační práce je logopedická prevence na všech třídách.

i

p3310022.jpg

Keramická dílna je vybavena keramickou pecí a slouží pro děti z keramického kroužku nebo pro tvůrčí dílny s rodiči.

p4020043.jpg

 


Naší snahou je dodat dětem pocit bezpečí a jistoty. Děti si zvykají na „školku“ v adaptační době. Snažíme se, aby se v praxi naučily žít děti z různých prostředí, z rozličným sociálním, psychickým i kulturním zázemím. Aby se učily vzájemnému respektování, úctě, ale i schopnostem umět se prosadit.

Do MŠ docházejí děti především ze sídlištních lokalit, kde mají málo příležitostí k pracovním a tvůrčím aktivitám. Stále častěji se setkáváme s dětmi, které tráví většinu času u televize, s dětmi, na něž nemají doma čas. Také však jsou rodiče, jež bezproblémově zvládají výchovu svých dětí a jsou ochotni udělat i něco pro ostatní. Z těchto poznatků vycházejí naše vzdělávací záměry a cíle.

Pracujeme podle Rámcového vzdělávací programu.

Při tvorbě výchovně vzdělávacího programu vycházíme z posledních poznatků o předškolní výchově.Cíle plníme pomocí pěti integračních oblastí,které respektují vývoj dítěte ,jeho přirozený život a zrání. 

Název školního vzdělávacího programu

"Mámo,táto chystáme se do světa" 

ŠVP je rozdělen do 3 integrovaných bloků.Obsah jednotlivých bloků vychází z rámcových cílů předškolního vzdělávání,tyto se v podobě dílčích cílů promítají do pěti vzdělávacích oblastí.Vzdělávací nabídka je pestrá a rozmanitá,respektuje věk dětí a jejich individuální možnosti.Jednotlivé bloky se prolínají,doplňují a jejich trvání není časově omezeno,což umožňuje pružně reagovat na okamžitou situaci.

1.Svět kolem nás

2.Tradice  a zvyky

3.Já,ty a my (svět lidí)

Naším cílem je mateřská škola se zdravými a veselými dětmi, kterým se ve „školce“ líbí a které se tu naučí základům všeho, co budou potřebovat pro život.

K tomuto cíli chceme dětem co nejvíce pomoci při respektování jejich osobnosti a za spoluúčasti rodičů. Proto se snažíme vytvářet prostředí důvěry mezi dětmi, rodiči a zaměstnanci.

S dětmi tvoříme pravidla soužití na jednotlivých třídách a vytváříme piktogramy.

  • máme se rádi,neubližujeme si
  • tvoříme,kreslíme,stavíme
  • společně prožíváme radost,dodržujeme pravidla
  • pomáháme si

Abychom si osvojili pravidla lidského soužití,dbáme na zavedené rituály.  

V naší MŠ dodržujeme:

  • rituál vítání a loučení
  • rituál činností :hygieny,jídla,her
  • rituál pobytu venku
  • rituál odpočinku
  • rituál společných prožitků dětí

Náš školní vzdělávací program je dispozici na nástěnce u hlavního vchodu MŠ.

Každá třída má vypracovaný svůj  třídní vzdělávací program,který je uzpůsoben věkovým požadavkům dětí a vychází ze školního vzdělávacího programu školy.

Mateřská škola se zapojila do programu Skutečně zdravá mateřská škola. 

  • Připravovaná strava je založená na rozmanitosti a zdravějších variantách tradičních pokrmů.

Usilujeme o získání bronzového stupně.(viz záložka Skutečně zdravá škola).