Jdi na obsah Jdi na menu
 


Představujeme se

26. 2. 2013

Vítáme Vás 

na stránkách mateřské školy Mitušova 90,Ostrava-Hrabůvka,která je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola ,Ostrava -Hrabůvka, Mitušova 16,příspěvková organizace.

Motto:"Mít otevřené oči a být zvědavý znamená víc,než dál dohlédnout"

p8290420.jpg

 

Posláním mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy a tím je připravovat pro školu,pro život a pro další vzdělávání s přihlédnutím na jedinečnost každého dítěte.

Najdete nás uprostřed sídliště, naproti ZŠ Mitušova 16, poblíž řadových domků a Bělského lesa. Čtyři budovy jsou propojeny rozsáhlou chodbou. Jsme pětitřídní MŠ s kapacitou 140 dětí.Součástí MŠ je velká kuchyně a hospodářská budova.


K budově patří rozlehlá zahrada s pískovišti a zařízením pro hry dětí(herní sestavy,domečky pro hry dětí, prohazovací stěny, vláčky, skluzavka…). Vzrostlé stromy a množství keřů poskytuje v létě dětem stín a prostor pro hry.

img_0695.jpg

 

 

 

 

 

 

 

img_0698.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Naše MŠ  má přiměřeně velké prostory,které vyhovují individuálním  i skupinovým činnostem.Prostor je rozvržen na část pro využití stolních činností či stravování a druhá je využívána na pohybové činnosti a odpočinek.

Mateřská škola prošla v roce 2014 částečnou rekonstrukcí.Byla vyměněna okna v celém zařízení,opravena střecha na všech budovách ,opraveny chodníky(zámková dlažba) a třídy byly vybaveny novým nábytkem,šatnovými bloky a koberci v hernách.

Škola je moderně vybavena -jak nábytkem,tak i technickými pomůckami.Interaktivní tabule patří mezi nadstandartní vybavení MŠ(3 třídy) ,dále disponujeme 2 přenosnými interaktivními boxy OMNEO,které využívají všechny třídy.Naše mateřská škola je zapojena do celosvětového projektu KID SMART  a do programu digitalizace škol EDULAB,kde využíváme nové výukové programy pro zpestření výuky.

p3310022.jpg

Keramická dílna je vybavena keramickou pecí a slouží pro děti z keramického kroužku nebo pro tvůrčí dílny s rodiči.

p4020043.jpg

 


Naší snahou je dodat dětem pocit bezpečí a jistoty. Děti si zvykají na „školku“ v adaptační době. Snažíme se, aby se v praxi naučily žít děti z různých prostředí, z rozličným sociálním, psychickým i kulturním zázemím. Aby se učily vzájemnému respektování, úctě, ale i schopnostem umět se prosadit. Do MŠ docházejí děti především ze sídlištních lokalit, kde mají málo příležitostí k pracovním a tvůrčím aktivitám. Stále častěji se setkáváme s dětmi, které tráví většinu času u televize, s dětmi, na něž nemají doma čas. Také však jsou rodiče, jež bezproblémově zvládají výchovu svých dětí a jsou ochotni udělat i něco pro ostatní. Z těchto poznatků vycházejí naše vzdělávací záměry a cíle.

Pracujeme podle Rámcového vzdělávací programu.

Při tvorbě výchovně vzdělávacího programu vycházíme z posledních poznatků o předškolní výchově.Cíle plníme pomocí pěti integračních oblastí,které respektují vývoj dítěte ,jeho přirozený život a zrání. 

Název školního vzdělávacího programu "Hraj si,ptej se, usmívej se" 

Součástí ŠVP jsou projekty: "Poznáváme a chráníme přírodu" a "Pojďme si hrát - objevovat,stavět,tvořit." zaměřené na ekologickou,enviromentální a polytechnickou výchovu.

Na základě diagnostiky pracujeme s dětmi s odloženou školní docházkou.Nabízíme individuální logopedickou péči vedenou klinickým logopedem a logopedickými asistentkami .

Naším cílem je mateřská škola se zdravými a veselými dětmi, kterým se ve „školce“ líbí a které se tu naučí základům všeho, co budou potřebovat pro život.

K tomuto cíli chceme dětem co nejvíce pomoci při respektování jejich osobnosti a za spoluúčasti rodičů. Proto se snažíme vytvářet prostředí důvěry mezi dětmi, rodiči a zaměstnanci.

S dětmi tvoříme pravidla soužití na jednotlivých třídách a vytváříme piktogramy.

  • máme se rádi,neubližujeme si
  • tvoříme,kreslíme,stavíme
  • společně prožíváme radost,dodržujeme pravidla
  • pomáháme si

Abychom si osvojili pravidla lidského soužití,dbáme na zavedené rituály.  

V naší MŠ dodržujeme:

  • rituál vítání a loučení
  • rituál činností :hygieny,jídla,her
  • rituál pobytu venku
  • rituál odpočinku
  • rituál společných prožitků dětí

 

Náš školní vzdělávací program je dispozici na nástěnce u hlavního vchodu MŠ.

Každá třída má vypracovaný svůj  třídní plán,který je uzpůsoben věkovým požadavkům dětí a vychází ze školního vzdělávacího programu školy.

Mateřská škola se zapojila do programu Skutečně zdravá mateřská škola. 

  • Připravovaná strava je založená na rozmanitosti a zdravějších variantách tradičních pokrmů.

Usilujeme o získání bronzového stupně.(viz záložka Skutečně zdravá škola).