Jdi na obsah Jdi na menu
 


PLATBY V MŠ

Platby 

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro školní rok 2017/2018 ve výši 350,-Kč.

Vzdělávání je bezúplatné pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti s odloženou školní docházkou.

Stravné od 1.ledna 2016

Děti 3-6 leté  celodenní strava  28,-Kč 

Děti 7 leté     celodenní strava  31,-Kč

Stravné i školné se hradí zálohově k 20.dni na měsíc následující.

Odhlašování stravy:

telefonicky,emailem: ms.mitusova90@seznam.cz,v šatně do sešitu nebo osobně

V pondělí v 8:00 hodin se počítá skutečný stav dětí.Pokud není dítě přítomno, je třeba na následující dny dítě přihlásit do 12:30 hodin.

Odhlásit dítě je třeba den dopředu do 12:30 hodin.

 

Pokud dítě onemocní,první den nemoci si rodič vyzvedne stravu do jídlonosiče. Další dny stravu odhlásí,jinak je povinen doplatit náklady na stravu.

Stravné i školné se hradí inkasním způsobem nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny ve stanovený den.