Jdi na obsah Jdi na menu
 


Platby

30. 8. 2013

 

Platby za  stravné a školné od 1.9.2016  

Stravné a školné se platí v hotovosti u vedoucí školní jídelny,vždy poslední 2 dny v měsíci na následující měsíc.

Termíny jsou upřesněny na hlavních dveřích MŠ.

Úplata za předškolní vzdělávání  /školné/:       350,-Kč

Děti,které v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku dovrší 6 let věku,mají předškolní vzdělávání bezúplatné.

Od 1.1.2013 děti s odloženou docházkou platí plné školné.

 

 

 

Cena stravného pro děti 3-6 let: celodenní strava činí 25,-Kč

 

Cena stravného pro děti 7 leté: celodenní strava činí 26,-Kč

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte je pro rodiče povinná.

Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy, /zákon 561/2004 Sb./

 

Odhlašování obědů:

vždy den předem do 13:00 hod.-osobně, zápisem do sešitu v šatně, telefonicky na číslo ŠJ MŠ: 724 048 522

e-mailem: ms.mitusova90@seznam.cz

Každé pondělí se zjišťuje aktuální stav dětí v 8.00 hod. Pokud dítě nenastoupí, je rodič povinen docházku na další dny dohlásit.

Pokud dítě onemocní, první den nemoci si rodič vyzvedne stravu do jídlonosičů, a to v době od 11:00 do 11:30 hod. v kuchyni MŠ.

Další dny stravu odhlásí.