Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROJEKTY EU

Kompetentní pedagog a žák- kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání

Pedagogové naší školy jsou v roli partnerů zapojeni do projektu Ostravské univerzity.Cílem projektu je podpořit další rozvoj učitelů v oblastech technického vzdělávání,matematické a čtenářské pregramotnosti .

Projekt -odkaz:

.......................................................................................................................

 

img14961381898400.jpg

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se zapojila do projektu,který vyhlásilo MŠMT.Díky tomuto projektu působí na MŠ Mitušova 90 a Mitušova 6 chůvy,které pomáhají  paní učitelkám na třídách s dvouletými dětmi.

Základní škola a mateřská škola získá tak v projektu částku 2 297 810 Kč.

 

 

Naše mateřská škola se zapojila v roce 2015/2015 do tohoto projektu:

Projekt č. CZ.1.07/1.3.00/48.0011 „Dílna techniky ve světě dětí – Zážitkové tvůrčí dílny v rozvoji technického myšlení učitelů a dětí v mateřské škole”, jehož nositelem je Ostravská univerzita v Ostravě.

Projekt se zabývá efektivním přenosem poznatků z oblasti polytechnického vzdělávání, vedoucích k prohloubení zájmu o technické obory. V rámci pěti klíčových aktivit projekt zamýšlí zkvalitnit dovednosti učitelů MŠ v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje, polytechnické výchovy včetně využití moderních informačních technologií realizací kurzů, tvůrčích dílen, stáží a workshopu a podporovat systematickou práci učitelů s dětmi v MŠ v oblasti polytechnické výchovy. Projekt jednoznačně podpoří kvantitativně i kvalitativně rozvoj učitelů MŠ v požadovaném polytechnickém vzdělávání v konkrétních dovednostech a za přímé podpory odborníků Pedagogické fakulty OU vzdělávajících budoucí učitele MŠ v Moravskoslezském kraji. Realizací aktivit připraví učitele konkrétními didaktickými postupy a vytvoří soubory nácviků a her vedoucích k rozvoji polytechnického myšlení dětí. Učitelé budou vybaveni konkrétními možnostmi tematických plánů polytechnické výchovy dle RVP PV. Dílna techniky ve světě dětí - Zážitkové tvůrčí dílny v rozvoji technického myšlení učitelů a dětí v mateřské škole

 

Díky tomuto projektu získala mateřská škola nové didaktické pomůcky-magnetické stavebnice,konstruktivní stavebnice,výtvarný materiál a další pomůcky,které využijeme při práci s dětmi.