Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROJEKTY,GRANTY A DOTACE

           

 

 stazeny-soubor.png

Statutární město Ostrava poskytlo v roce 2018 účelovou dotaci ve výši 35 000,-Kč na projekt "Mámo táto,pojď si se mnou hrát".

Cílem projektu je vzájemná spolupráce  mezi odloučenými pracovišti,prohlubování vztahů mezi školou a rodinou.Mateřská škola zrealizovala dopravní odpoledne pro děti s rodiči na zahradě mateřské školy.Děti si vyzkoušely jízdu zručnosti na koloběžkách,kolech,dopravní kvízy,poznávaly dopravní značky...a to vše za přítomnosti Policie ČR.Za splněné úkoly si děti odnesly diplom,malý řidičák,reflexní přívěšek a   sladkost.

Za finanční prostředky byly zakoupeny stojany,koloběžky ,přilby,vestičky a značky.

Projekt je realizován v měsících duben-červen.

"Na červenou stůj,značky si pamatuj".

 

p4021133.jpg

.května 

p4021139.jpg

p4021144.jpg

p4021149.jpg

 

 

img_6126.jpg

 

p4021154.jpg

p4021161.jpg

Statutární město Ostrava podpořilo  v roce 2017 projekt mateřské školy"Postavme si svoje město " finanční částkou 60.000 Kč.

Cílem projektu je prohloubení aktivní spolupráce s okolními mateřskými školami z Ostravy-Jih.Podpořit zájem o tvoření,stavění a konstruování.Dát dětem prostor pro jejich fantazii a nápady,aby se mohly aktivně podílet na představě o svém městě.

Za poskytnuté finanční prostředky byly nakoupeny různé stavebnice,výtvarný materiál a ostatní potřebné věci k zajištění realizace projektu.Projekt je realizován v měsících duben-září.

 

dsc01490.jpg

dsc01475.jpg

dsc01483.jpg

 

 

 

1.png

Statutární město Ostrava poskytlo v roce 2016 mateřské škole dotaci ve výši 20 000,-Kč na projekt "Ostrava moje město -Malí malíři se přestavují".

p6221001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

p6221002.jpg

p6221042.jpg

p6221029.jpg

 

 

 

stazeny-soubor.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

 Na základě naší žádosti a vypracovaného 

projektu 

nazvaného"Hrajeme si a povídáme"nám byla  přidělena dotace MŠMT ve výši 50 000,-Kč.

Cílem projektu bylo :                                                                       vybavit třídy moderními pomůckami,výukovými programy,odbornou literaturou.

vytvořit pracoviště preventivní logopedické péče,kde budeme rozvíjet řečové schopnosti dětí ve všech třídách

zapojit  logopedické pomůcky do každodenních činností na třídách

posílit spolupráci s rodiči dětí

 zaměřit se na zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků

Ze získaných prostředků jsme pořídili potřebné vybavení do všech pěti tříd mateřské školy.Byly zakoupeny didaktické pomůcky na rozvoj řeči a dalších jazykových dovedností,které využíváme při každodenních činnostech.Z projektu byly proškoleny 2 učitelky,které získaly osvědčení ve vzdělávacím programu Logopedický asistent-primární logopedická prevence ve školství. 

Logopedická prevence je součástí každodenního vzdělávacího programu ve všech třídách.

Ve škole je zajištěna spolupráce s odborným logopedem,rodiče jsou včas informováni o potřebách logopedické péče dětí,doporučena odborná literatura a poradenská činnost.

 

Poskytnuti účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy

logo-ostrava.jpg 

Statutární město Ostrava poskytlo v roce 2015 mateřské škole dotaci ve výši 10 000,-Kč na projekt:

"Zahradní slavnost-pasování na školáky".

img_1496.jpg

img_1456.jpg

 

V roce 2014 jsme poskytlo Statutární město Ostrava finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na pořízení keramické pece pro naši mateřskou školu.

p4020043.jpg