Návštěva v Mateřské škole a základní škole speciální Diakonie ČCE v Ostravě

Dne 23.5. ve čtvrtek jsme navštívili Mateřskou školu a základní školu speciální Diakonie ČCE v Ostravě. Děti si mohly prohlédnout speciální třídy, kde se vzdělávají žáci s hendikepem, vyzkoušely si také relaxační multisenzorickou místnost snoezelen, podporující rozvíjení smyslů, ale hlavně si mohly společně s pedagogy školy zabubnovat na Djembé.  

Škole ve Vítkovicích přispíváme na zkvalitnění výuky sběrem víček z PET lahví. Tímto  naše polupráce nekončí. Máme v plánu vystoupit s pěveckým kroužkem MY(tu)ŠÁCI na Benefičním koncertu, který bude pořádaný  koncem tohoto roku právě pro naši spřátelenou Mateřskou školu a základní šolu speciální Diakonie ČCE v Ostravě.

Těšíme se na další spolupráci...

Kolektiv MŠ Mitušova 90 a děti :-)

neděle 22.11.2019
neděle 14.11.2019
neděle 13.11.2019
list
22

Vánoční fotografování p.Jurečková přihlášení na třídě

list
25

OTEVŘENÁ SRDCE Vystoupení Mi(tu)šáků na benefičním koncertu pro podporu Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Ostravě

list
25

Náhradní hodina Juda za 19.12.

list
27

Muzikohrátky -bubnování p.Gavlasová