Návštěva v Mateřské škole a základní škole speciální Diakonie ČCE v Ostravě

Dne 23.5. ve čtvrtek jsme navštívili Mateřskou školu a základní školu speciální Diakonie ČCE v Ostravě. Děti si mohly prohlédnout speciální třídy, kde se vzdělávají žáci s hendikepem, vyzkoušely si také relaxační multisenzorickou místnost snoezelen, podporující rozvíjení smyslů, ale hlavně si mohly společně s pedagogy školy zabubnovat na Djembé.  

Škole ve Vítkovicích přispíváme na zkvalitnění výuky sběrem víček z PET lahví. Tímto  naše polupráce nekončí. Máme v plánu vystoupit s pěveckým kroužkem MY(tu)ŠÁCI na Benefičním koncertu, který bude pořádaný  koncem tohoto roku právě pro naši spřátelenou Mateřskou školu a základní šolu speciální Diakonie ČCE v Ostravě.

Těšíme se na další spolupráci...

Kolektiv MŠ Mitušova 90 a děti :-)

sobota 17.04.2021
čtvrtek 15.04.2021
středa 07.04.2021
dubn
21

Divadlo Bonbón "Dášenka" zrušeno

květ
05

Divadlo Ententýky "O ztracených kuřátkách"

květ
19

Muzikohrátky-bubnování

květ
20

Muzikohrátky -bubnování