Děti z družiny SLUNÍČKO nám zahrály s paní Vlastou Vnoučkovou pohádku O veliké řepě.