Náhradní provoz pro zaměstnance ISZ

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 15. 3. 2020,budo pro pracovníky IZS otevřeny MŠ F. Formana 13 na Dubině a MŠ Za Školou 1 v Zábřehu.

Ty budou určené výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a v dalších mimořádných, individuálně posuzovaných případech (mezi ně patří děti zaměstnanců úřadu práce, okresní správy sociálního zabezpečení a pracovníků v sociálních službách).

Pro zařazení do MŠ budete potřebovat níže uvedené dokumenty. V případě, že budete do náhradní MŠ docházet, nás kontaktujte na email: fuchsova@msmitusova90.cz bude Vám vystavena koupie lékařského potvrzení.

POSTUP PŘI UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO MŠ ZA ŠKOLOU

POSTUP PŘI UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO MŠ ZA ŠKOLOU BĚHEM EPIDEMIOLOGICKÉHO OPATŘENÍ (KORONAVIRUS)

  1. Nejdůležitější doklad, který potřebujeme, je LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ (projednáno s Krajskou hygienickou stanicí).

To znamená, že rodič si musí vyžádat ve své „kmenové“ MŠ kopii lékařského potvrzení o očkování. Toto lékařské potvrzení je ve většině případů na „žádosti o přijetí do MŠ“ (případně na Evidenčním listu).

Doklad s lékařským potvrzením (obě strany „žádosti“ nebo „evidenčního listu“) mohou rodiče dodat okopírované, naskenované nebo ofocené mobilem.

Kmenová MŠ může doklad s lékařským potvrzením poslat na mail rodiči nebo přímo na náš mail ms.zaskolou@seznam.cz

  • Rodič vyplní „ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO MŠ ZA ŠKOLOU“ – můžeme ji zaslat rodiči mailem (nebo si ji může vyžádat ve své MŠ) a rodič ji zašle vyplněnou zpět mailem, my ji vytiskneme a rodič podepíše až přijde do MŠ (nebo ji rodič vytiskne a přinese vyplněnou a podepsanou)
  • Stravné a školné v krizové MŠ bude poskytováno zdarma tzn. že rodiče dítěte NIC NEPLATÍ.
  • První den docházky dítěte do MŠ Za Školou dostane rodič písemné základní informace o MŠ Za Školou – provozní doba, telefonní kontakty, variabilní symbol a způsob omlouvání dítěte.
  • Vyzvedávání dětí z mateřské školy je možné jen na základě POVĚŘENÍ K VYZVEDÁVÁNÍ. V rámci zjednodušení ji opět můžeme zaslat rodiči mailem – postup by byl stejný jako u „žádosti o umístění …..“.
  • Pověření pro vyzvedávání dětí máme 2 druhy – pro zletilé osoby a pro nezletilé osoby. Rodič si vyplní to, které potřebuje.