Přejeme Vám krásné pohodové prázdniny

publikováno pondělí 11.07.2022
autor Havlová Daniela

Přejeme Vám krásné pohodové prázdniny

Léto už se nám pomalu rozbíhá a tak Vám celý kolektiv MŠ Mitušova 90 přeje hodně krásných chvil s dětmi. Ti co už se k nám do školky nevrátí přejeme mnoho úspěchů v další etapě života, a na nově příchozí už se těší paní učitelky Lucka a Danka na třídě " Kočička" .

Děkujeme taktéž všem, kteří nemalou měrou přispěli k pohodovému chodu naší školy. Moc si toho vážíme a těšíme se na další spolupráci.

Kolektiv MŠ Mitušova 90.