29.05.2020

Žádáme rodiče dětí, které nedocházejí do školky a mají zde ještě oblečení, aby si je co nejdříve vyzvedli. Nevyzvednuté věci budou po 30.6. ze šaten odneseny.

13.05.2020

Výše školného na měsíc květen je stanovena na částku 90,-Kč, na měsíc červen 350,-Kč. Osvobození od plateb školného jsou pouze předškoláci.