Pěvecký kroužek funguje od října 2018 a navštěvuje ho 21 zpěváčků ze čtyř tříd naší školky. Pod vedením paní učitelky Daniely Havlové se snaží malí My(tu)šáci reprezentovat školku na různých akcích. Klavírní doprovod: Kateřina Procházková, Petra Havlová.