V roce 2022-2023

se zaměříme na odpady. Děti ze třídy Kuřátko společně pracovaly na obrázkové Analýze. Měly k dispozici dospěláky, aby jim případně pomohli :-) . Děti nahlédly do kuchyně a paní kuchařka jim zodpověděla všechny všetečné otázky.

břez
23

Tělocvična míčové hry v ZŠ třída Beruška

břez
29

Pohybový festival mateřských škol -finále

břez
30

Míčové hry v ZŠ třída Motýlek

dubn
04

Den otevřených dveří v MŠ