Děti ze třídy Kočička se bacilů nebojí

protože jí pravidelně ovoce a zeleninu, ve kterých jsou vitamíny. Chystají nám je paní kuchařky nebo si je občas nakrájíme samy :-) Slupky z jablíček, kiwi, hrušek a jiného ovoce patří do komposteru. To my všechno víme, proto jsme s paní učitelkou vše správně uklidily.

březen 2023

břez
29

Pohybový festival mateřských škol -finále

břez
30

Míčové hry v ZŠ třída Motýlek

duben 2023

dubn
04

Den otevřených dveří v MŠ

dubn
12

Výlet do Záchranné stanice Bartošovice třídy Pejsek a Kuřátko. Odjezd od MŠ v 8 hod. Příjezd k obědu

dubn
19

Brigáda s rodiči na zahradě MŠ ke Dni země

dubn
28

Čarodějnické dopoledne na školní zahradě

květen 2023

květ
03

Zápis do mateřské školy

květ
04

Zápis do mateřské školy

břez
29

Pohybový festival mateřských škol -finále

břez
30

Míčové hry v ZŠ třída Motýlek

dubn
04

Den otevřených dveří v MŠ

dubn
12

Výlet do Záchranné stanice Bartošovice třídy Pejsek a Kuřátko. Odjezd od MŠ v 8 hod. Příjezd k obědu