Kulturní akce na školní rok 2023/20234

 

Listopad

29.12. Mikulášská nadílka s Hopsalínem v 8.15 hod.

30.11. Dílnička s rodiči II.(grant Lidové zvyky a tradice)

Prosinec

6.12. Čertí den ve školce

7.12. Návštěva předškoláků v ZŠ

14.12. Vánoční jarmark 

19.12.Vánoční zpívání a nadílka ve školce (dopoledne)

pros
11

Tělocvična v ZŠ třída Pejsek

pros
13

Vystoupení My(tu)šáků na Náměstí Ostrava Jih

pros
14

Vánoční jarmark v ZŠ Mitušova 16

pros
18

Tělocvična v ZŠ třída Beruška