Třída Kuřátek si tento týden věnovala potravinové pyramidě a dobrému stravování.Z dětí se stali prodavači, kuchtíci a zahradníci..

Společně doplňovali "pyramidu" a učili se , které potraviny jsou zdravé a proč.

Během týdne si opět nechali naklíčit semínka na dobrou svačinku,odšťavňovali ovoce a zeleninu no prostě týden plný dobrot.

květen 2022

květ
30

Míčové hry v ZŠ třída Motýlek

červen 2022

črvn
02

Besídka třída Kuřátko od 15.30 hod.

črvn
06

Besídka třída Beruška od 15.30 hod.

črvn
07

Besídka třída Kočička od 15.30 hod.

črvn
08

Besídka třída Pejsek od 15.30 hod.

črvn
09

Besídka třída Motýlek od 15.30 hod.

črvn
16

Zahradní slavnost -pasování na školáky

květ
30

Míčové hry v ZŠ třída Motýlek

črvn
02

Besídka třída Kuřátko od 15.30 hod.

črvn
06

Besídka třída Beruška od 15.30 hod.

črvn
07

Besídka třída Kočička od 15.30 hod.