list
29

Vánoční dílničky s rodiči ve všech třídách mateřské školy od 15 hod.

list
30

Svět techniky ,Dolní oblast Vítkovic program "Svět plný barev" třída Motýlek

pros
01

Tělocvična ZŠ míčové hry třída Motýlek

pros
06

Čertovský den ve školce dopoledne