Děti ze třídy Kočička se bacilů nebojí

protože jí pravidelně ovoce a zeleninu, ve kterých jsou vitamíny. Chystají nám je paní kuchařky nebo si je občas nakrájíme samy :-) Slupky z jablíček, kiwi, hrušek a jiného ovoce patří do komposteru. To my všechno víme, proto jsme s paní učitelkou vše správně uklidily.

břez
29

Pohybový festival mateřských škol -finále

břez
30

Míčové hry v ZŠ třída Motýlek

dubn
04

Den otevřených dveří v MŠ

dubn
12

Výlet do Záchranné stanice Bartošovice třídy Pejsek a Kuřátko. Odjezd od MŠ v 8 hod. Příjezd k obědu