Spolek rodičů a přátel školy

Spolek rodičů a přátel školy

Chtěl bych Vám představit činnost Spolku rodičů a přátel školy.Spolek dlouhodobě a úspěšně funguje v MŠ Mitušova 6 a v budově ZŠ Mitušova 8. Ve školním roce 2017/2018 se Spolek rozhodl rozšířit svou činnost i v MŠ Mitušova 90 a ZŠ Mitušova 16.Jako každý jiný spolek má svého předsedu,výbor a je oficiálně zapsán u Krajského soudu v Ostravě.

Cílem Spolku je pořádat pro naše předškoláky a školáky nejrůznější akce a také na ně finančně přispívat.Finance jsou získávány z příspěvků od rodičů formou daru.Minimální částka je 200 Kč na školní rok a žáka,maximální hranice není omezena.Dalšími finančními zdroji jsou výnosy ze sběrových soutěží a zisky z výdělečných akcí,které Spolek pořádá.Mezi ně patří výnos z bufetu při vánočních dílnách a školním jarmarku,školní ples a zisk z bufetu při oslavě Dne dětí a ukončení školního roku.

Peníze jsou obratem použity ve prospěch dětí na pořádání karnevalů,drakiády,diskoték,pořízení cen na sportovní ,výtvarné,hudební a jiné soutěže.Je možné také přispět dětem na vstupné do kina,divadla,přednášky,besedy apod.

Od letošního školního roku začíná Spolek pracovat v obměněné a rozšířené podobě a rád by ve svých řadách přivítal další rodiče,kteří mají chuť se zapojit,protože při pořádání akcí pro děti,si užijí hodně zábavy také dospělí.Více informací získáte u vedoucích učitelek ve školkách a zástupců ředitelů ve školách.

Přeji Spolku rodičů a přátel školy hodně dobrých nápadů a povedených akcí.

                                                                       Mgr.Robert Novotný

                                                                        zástupce ředitele ZŠ 

únor
02

Tělocvična třída Kuřátko

únor
03

Svět techniky program Geometráčkova dobrodružství třída Motýlek

únor
07

Informativní schůzka s vedením ZŠ pro rodiče předškoláků v MŠ od 15.30 hod.

únor
09

Divadlo loutek Ostrava-představení "Kocourek Modroočko" třídy Pejsek, Kuřátko, Motýlek, Beruška Odjezd od MŠ v 7.45 hod.