Spolek rodičů a přátel školy

Spolek rodičů a přátel školy

Chtěl bych Vám představit činnost Spolku rodičů a přátel školy.Spolek dlouhodobě a úspěšně funguje v MŠ Mitušova 6 a v budově ZŠ Mitušova 8. Ve školním roce 2017/2018 se Spolek rozhodl rozšířit svou činnost i v MŠ Mitušova 90 a ZŠ Mitušova 16.Jako každý jiný spolek má svého předsedu,výbor a je oficiálně zapsán u Krajského soudu v Ostravě.

Cílem Spolku je pořádat pro naše předškoláky a školáky nejrůznější akce a také na ně finančně přispívat.Finance jsou získávány z příspěvků od rodičů formou daru.Minimální částka je 300 Kč na školní rok a žáka,maximální hranice není omezena.Dalšími finančními zdroji jsou výnosy ze sběrových soutěží a zisky z výdělečných akcí,které Spolek pořádá.Mezi ně patří výnos z bufetu při vánočních dílnách a školním jarmarku,školní ples a zisk z bufetu při oslavě Dne dětí a ukončení školního roku.

Peníze jsou obratem použity ve prospěch dětí na pořádání karnevalů,drakiády,diskoték,pořízení cen na sportovní ,výtvarné,hudební a jiné soutěže.Je možné také přispět dětem na vstupné do kina,divadla,přednášky,besedy apod.

Od letošního školního roku začíná Spolek pracovat v obměněné a rozšířené podobě a rád by ve svých řadách přivítal další rodiče,kteří mají chuť se zapojit,protože při pořádání akcí pro děti,si užijí hodně zábavy také dospělí.Více informací získáte u  zástupců ředitelů ve školách.

Přeji Spolku rodičů a přátel školy hodně dobrých nápadů a povedených akcí.

                                                                       Mgr.Robert Novotný

                                                                        zástupce ředitele ZŠ 

neděle 21.04.2024
pátek 19.04.2024
dubn
24

Adaptační pobyt pro předškoláky hotel Jelenovská

dubn
26

DOV Svět techniky program Plaváček třída Pejsek

dubn
29

Čarodějnické dopoledne na školní zahradě

dubn
30

Vystoupení sborečku Mytušáci na náměstí Ostrava-Jih 30.4 od 15 hodin.