Spolek rodičů a přátel školy

Spolek rodičů a přátel školy

Chtěl bych Vám představit činnost Spolku rodičů a přátel školy.Spolek dlouhodobě a úspěšně funguje v MŠ Mitušova 6 a v budově ZŠ Mitušova 8. Ve školním roce 2017/2018 se Spolek rozhodl rozšířit svou činnost i v MŠ Mitušova 90 a ZŠ Mitušova 16.Jako každý jiný spolek má svého předsedu,výbor a je oficiálně zapsán u Krajského soudu v Ostravě.

Cílem Spolku je pořádat pro naše předškoláky a školáky nejrůznější akce a také na ně finančně přispívat.Finance jsou získávány z příspěvků od rodičů formou daru.Minimální částka je 300 Kč na školní rok a žáka,maximální hranice není omezena.Dalšími finančními zdroji jsou výnosy ze sběrových soutěží a zisky z výdělečných akcí,které Spolek pořádá.Mezi ně patří výnos z bufetu při vánočních dílnách a školním jarmarku,školní ples a zisk z bufetu při oslavě Dne dětí a ukončení školního roku.

Peníze jsou obratem použity ve prospěch dětí na pořádání karnevalů,drakiády,diskoték,pořízení cen na sportovní ,výtvarné,hudební a jiné soutěže.Je možné také přispět dětem na vstupné do kina,divadla,přednášky,besedy apod.

Od letošního školního roku začíná Spolek pracovat v obměněné a rozšířené podobě a rád by ve svých řadách přivítal další rodiče,kteří mají chuť se zapojit,protože při pořádání akcí pro děti,si užijí hodně zábavy také dospělí.Více informací získáte u  zástupců ředitelů ve školách.

Přeji Spolku rodičů a přátel školy hodně dobrých nápadů a povedených akcí.

                                                                       Mgr.Robert Novotný

                                                                        zástupce ředitele ZŠ 

pros
11

Tělocvična v ZŠ třída Pejsek

pros
13

Vystoupení My(tu)šáků na Náměstí Ostrava Jih

pros
14

Vánoční jarmark v ZŠ Mitušova 16

pros
18

Tělocvična v ZŠ třída Beruška