Otevření mateřské školy

Přítomnost dítěte v MŠ od 25.5. 2020 je nutno nahlásit prostřednictvím emailu: fuchsova@msmitusova90.cz

VÁŽENÍ RODIČE,

 OD 25.5. BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA OPĚT OTEVŘENA

Mateřská škola bude v provozu i o letních prázdninách.

Od 5.5. do 15.5. 2020 budeme zjišťovat Váš zájem o docházku do MŠ. 

Pište na  email fuchsova@msmitusova90.cz ve znění :

Jméno, příjmení dítěte, třída, bude od 25.5. do 30.6. 2020 navštěvovat mateřskou školu.

Prosíme o zvážení nutnosti docházky Vašeho dítěte od 25.5. 2020 a také přes letní prázdniny. Upřednostněny budou děti zaměstnaných rodičů.

Organizační podmínky v mateřské škole od 25.5. 2020 do odvolání

 • K pobytu v MŠ budou přijímány děti jen zdravé, bez příznaku respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií v jarním období je třeba doplnit potvrzení lékaře, že je dítě léčeno alergologem.
 • Při vstupu do MŠ bude prováděn ranní filtr a dětem měřena teplota.
 • Použijte desinfekci při vstupu do budovy
 • Při nástupu odevzdáte podepsané Čestné prohlášení s datem nástupu. Formulář je k dispozici na webu nebo u vstupu do MŠ
 • Doporučuje se, aby děti do MŠ vodili a vyzvedávali pouze zákonní zástupci. Chceme eliminovat zvýšený pohyb dospělých osob v budově MŠ
 • V šatně bude vždy jen 1 dospělý a dítě, popřípadě dodržovat doporučené rozestupy
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školky nosit nemusí
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce
 • Rodič nesmí vstupovat do prostor třídy
 • Po dobu mimořádné situace děti nebudou přinášet do MŠ žádné hračky a to ani plyšáky
 • Děti budou trávit většinu času venku,vybavte je přiměřeným oblečení a obuví vzhledem k počasí
 • Děti budou na svých třídách, ale vzhledem k organizaci zajištění provozu není v naléhavých případech vyloučeno spojování dětí na spaní a střídání pedagogického personálu na třídách
 • Rodiče se nesmí zdržovat ani v areálu zahrady MŠ a používat herní prvky

S sebou do MŠ

 • V sáčku v šatně jednu čistou roušku, kterou použijeme v případě, že se u někoho objeví jakékoliv příznaky
 • Vybavte děti vlastní lahví (cyklistickou, malou plastovou, jinou lahví na pití), kterou denně přinesete prázdnou, čistou a podepsanou do MŠ

Stravování a platby

 • Na stravování má nárok pouze dítě, které je fyzicky přítomno v MŠ – nelze odebírat stravu za nedotovanou cenu. Zákonní zástupci si mohou oběd vyzvednout pouze první den nepřítomnosti dítěte ve školce
 • Strava je nahlášena všem  dětem, které byly přihlášeny emailem do 15.5. 2020.
 • Odhlašování stravy u vedoucí jídelny
 • Úplatu za předškolní vzdělávání platí všechny děti(předškoláci neplatí). 
 • Přeplatky budou vráceny při ročním zúčtování.