publikováno středa 07.04.2021
autor Fuchsová Lenka

INFORMACE PRO RODIČE -OTEVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,

od 12.dubna 2021 bude na základě rozhodnutí vlády mateřská škola otevřena pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci IZS:

 • zdravotničtí pracovníciposkytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce škole potvrzením                     od zaměstnavatele.                             

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi
rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

viz zde: priloha_892349012_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění_dne 12. 4. 2021 do odvol.._ (1) /

K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

 

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

 1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19
 2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
  preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si
  provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále
  jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
 3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu viz: priloha_892349012_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150

TESTOVÁNÍ

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek). 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně

K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 

Přehled návazných postupů při testování dětí:

Instruktážní video-testování

https://youtu.be/BmDnd140UH4

priloha_892349012_0_testovani diagram

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních.
https://testovani.edu.cz/

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ

bude probíhat 2x týdně bezprostředně při příchodu do MŠ za přítomnosti zákonného zástupce nebo pověřené osoby, pouze za dohledu pedagogického pracovníka.

V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, (případně ve dnech, kdy se účastní provozu) v době od 6.00 do 7.45 hod.

Žádáme rodiče, aby počítali s časovou prodlevou a do MŠ přivedli děti včas.

Testování proběhne v přízemí, v šatně třídy Beruška, kde bude testovací místnost. Zákonný zástupce své dítě otestuje (neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti a zaměstnance), za přítomnosti pedagogického pracovníka a vyčká na výsledek testu. V případě negativního testu odvede dítě na třídu.

V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

Dle https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

 

 • Děti budou vzdělávány v neměnných skupinách v počtu 15 dětí. Seznamy dětí budou k dispozici u hlavního vchodu při nástupu dětí.
 • Vstup do MŠ bude pouze na zazvonění. Vstup na čipy je zatím pozastaven.
 • Do budovy je možný vstup pouze s respirátorem, děti s rouškou. Dodržujte, prosím, hygienická opatření.
 • Děti potřebují do MŠ podepsanou roušku v sáčku (pro nutné případy).

Žádáme rodiče, aby nahlásili docházku dětí do pátku 9.4. do 12 hod. na email info@msmitusova90.cz.

 

V případě dotazů kontaktujte vedení MŠ.

 

                                                                                            Těšíme se na setkání  

                                                                                     Lenka Fuchsová a kolektiv MŠ

 

 

Instruktážní video k testování testy LEPU

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

 

 

sobota 17.04.2021
čtvrtek 15.04.2021
středa 07.04.2021
dubn
21

Divadlo Bonbón "Dášenka" zrušeno

květ
05

Divadlo Ententýky "O ztracených kuřátkách"

květ
19

Muzikohrátky-bubnování

květ
20

Muzikohrátky -bubnování