publikováno úterý 09.06.2020
autor Havlová Daniela

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

Zveme do školky všechny děti ze třídy Pejsek a Kuřátko, které odcházejí do 1.třídy ZŠ.

Slavnostní pasování se bude konat 16. 6. 2020 v úterý dopoledne v 9 hodin u nás ve školce.

Vzhledem k současnému stavu a režimu v MŠ se akce uskuteční bez přítomnosti rodičů.

Děti, které přijdou pouze v daný den si rodiče vyzvednou po ukončení akce  v 11 hodin u vstupu do MŠ.

Při vstupu do MŠ je třeba vyplnit formulář  o bezinfekčnosti.

Těšíme se na vás

květ
30

Míčové hry v ZŠ třída Motýlek

črvn
02

Besídka třída Kuřátko od 15.30 hod.

črvn
06

Besídka třída Beruška od 15.30 hod.

črvn
07

Besídka třída Kočička od 15.30 hod.