publikováno úterý 09.06.2020
autor Havlová Daniela

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

Zveme do školky všechny děti ze třídy Pejsek a Kuřátko, které odcházejí do 1.třídy ZŠ.

Slavnostní pasování se bude konat 16. 6. 2020 v úterý dopoledne v 9 hodin u nás ve školce.

Vzhledem k současnému stavu a režimu v MŠ se akce uskuteční bez přítomnosti rodičů.

Děti, které přijdou pouze v daný den si rodiče vyzvednou po ukončení akce  v 11 hodin u vstupu do MŠ.

Při vstupu do MŠ je třeba vyplnit formulář  o bezinfekčnosti.

Těšíme se na vás