publikováno čtvrtek 07.05.2020
autor Fuchsová Lenka

Aktuální informace k prázdninovému provozu

Vážení rodiče,

prázdninový provoz bude zajištěn po dobu července i srpna následovně:

MŠ Mitušova 90 - červenec

MŠ Mitušova 6 - srpen

Přihlášky, které již byly odevzdány platí - pouze upravíte délku docházky dítěte. 

Přihlášky jsou ke stažení v příloze.

Termín odevzdání přihlášek je 3.6.2020. Po tomto termínu již nebude možné dítě k prádzninovému provozu přihlásit.

Termín plateb na jednotlivých školkách bude včas aktualizován.