publikováno úterý 11.10.2022
autor Havlová Daniela

VE STŘEDU 19.10. v 9.30 hod.

PROBĚHNE PRVNÍ LETOŠNÍ SCHŮZKA CELÉHO EKOTÝMU NAŠÍ ŠKOLKY.

STÁVAJÍCÍ I NOVĚ VYBRANÍ ČLENOVÉ DĚTSKÉHO EKOTÝMU SI SPOLEČNĚ S DOSPĚLÝMI ROZDĚLÍ ÚKOLY A VYBEROU NA JAKOU OBLAST SE LETOS ZAMĚŘÍME.

NAPLÁNUJÍ SI TAKTÉŽ TERMÍNY DALŠÍCH SCHŮZEK.

O VÝSLEDKU VÁS BUDEME INFORMOVAT NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

květ
30

Besídka třídy Motýlek od 15.30 hod.

květ
30

Besídka třídy Motýlek od 15.30 hod.

črvn
04

Schůzka s rodiči budoucích školáků v ZŠ od 16 hod.

črvn
10

Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí do MŠ od 15.15 hod.