publikováno středa 19.02.2020
autor Havlová Daniela

Pro přihlášené děti

Termín: 11. 5. - 15. 5. 2020

Místo: Hotel Čarták, Hutisko Solanec

Cena: 2100,- Kč

 

Uvedenou částku prosím pošlete na účet školy do 10. března.

č. ú: 7731880277 / 0100

Varabilní symbol: 3240545 (do poznámky pro příjemce napište jmého dítěte)