Soutěž o nejkrásnější perníkovou chaloupku

publikováno pátek 11.11.2022
autor Havlová Daniela

Soutěž o nejkrásnější perníkovou chaloupku

pořádají ZŠ Mitušova 16, MŠ Mitušova 6 a MŠ Mitušova 90 ve spolupráci se SRPŠ.

Své výrobky předávejte vedoucí ŠD paní Janě Sikorové do 5.12.2022.

Vyhodnocení a dražba chaloupek proběhne v průběhu Vánočního jarmarku 8.12.2022.

Výtěžek bude věnován do fondu SRPŠ.

květ
30

Besídka třídy Motýlek od 15.30 hod.

květ
30

Besídka třídy Motýlek od 15.30 hod.

črvn
04

Schůzka s rodiči budoucích školáků v ZŠ od 16 hod.

črvn
10

Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí do MŠ od 15.15 hod.