Soutěž o nejkrásnější perníkovou chaloupku

publikováno pátek 11.11.2022
autor Havlová Daniela

Soutěž o nejkrásnější perníkovou chaloupku

pořádají ZŠ Mitušova 16, MŠ Mitušova 6 a MŠ Mitušova 90 ve spolupráci se SRPŠ.

Své výrobky předávejte vedoucí ŠD paní Janě Sikorové do 5.12.2022.

Vyhodnocení a dražba chaloupek proběhne v průběhu Vánočního jarmarku 8.12.2022.

Výtěžek bude věnován do fondu SRPŠ.

břez
29

Pohybový festival mateřských škol -finále

břez
30

Míčové hry v ZŠ třída Motýlek

dubn
04

Den otevřených dveří v MŠ

dubn
12

Výlet do Záchranné stanice Bartošovice třídy Pejsek a Kuřátko. Odjezd od MŠ v 8 hod. Příjezd k obědu