Soutěž o nejkrásnější perníkovou chaloupku

publikováno pátek 11.11.2022
autor Havlová Daniela

Soutěž o nejkrásnější perníkovou chaloupku

pořádají ZŠ Mitušova 16, MŠ Mitušova 6 a MŠ Mitušova 90 ve spolupráci se SRPŠ.

Své výrobky předávejte vedoucí ŠD paní Janě Sikorové do 5.12.2022.

Vyhodnocení a dražba chaloupek proběhne v průběhu Vánočního jarmarku 8.12.2022.

Výtěžek bude věnován do fondu SRPŠ.

únor
23

Fotografování firma Kováč-Velikonoce, Den matek (závazné přihlášení)

únor
23

Divadlo za oponou v 9 a 10 hod.

únor
26

Tělocvična v ZŠ třída Pejsek

únor
28

5.lekce plavání Brušperk