UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO ODVOLÁNÍ

publikováno neděle 28.02.2021
autor Havlová Daniela

Až do odvolání je naše mateřská škola od 1. 3. 2021 uzavřena.

Na základě rozhodnutí vlády České republiky dochází k uzavření mateřských škol od 1. 3.  2021 do odvolání z důvodu prevence nebezpečí vzniku a šíření onemocnění COVID-19 a jeho mutací.

Žádosti o ošetřovné

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Informace o ošetřovném naleznete zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Kontakty na náhradní mateřské a základní školy, na které se můžete obracet.

Krizové MŠ a ZŠ  v Ostravě IČO Kontaktní osoba Tel. č. E-mail
ZŠ a MŠ, Ostrčilova 10, Moravská Ostrava a Přívoz    https://www.zsostrcilova.cz/ 61989037 Lednická Lenka, ředitelka školy 734311502, 725055858 lednicka@zs-ostrcil.cz 
ZŠ a MŠ, Březinova 52, Ostrava – Zábřeh https://www.zs-brezinova.cz/ 70978336 Veřmiřovský Jan, ředitel školy 605405955, 596784375 reditel@zs-brezinova.cz
ZŠ, Ukrajinská 1533, Ostrava – Poruba https://www.zsukrajinska.cz/ 64627896 Neshoda Petr, ředitel školy 602534463, 596965640 zs@zsukrajinska.cz
MŠ Ukrajinská 1530/4, Ostrava – Poruba http://www.msukrajinska.cz/ 70984662 Mikesková Adéla, ředitelka  mateřské školy 775560535, 596630893 ms.ukrajinska@seznam.cz

DO VÝŠE UVEDENÝCH ŠKOL MOHOU BÝT UMÍSTĚNY DĚTI VE VĚKU OD 3 – 10 let.

VÝČET ZAMĚSTNÁNÍ:

 •   zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 •  zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 •  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 •  zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 •  sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 •  sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 •  zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 •  zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 •  příslušníci ozbrojených sil,
 •  zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 •  pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení,
 •  pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci mateřské školy,
 •  zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 •  zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty,

 a to bez ohledu na  to, zda jsou jejich děti žáky určené školy.

Sledujte prosím průběžně naše webové stránky ohledně dalších informací.

Mnoho sil v této době Vám přeje kolektiv MŠ Mitušova 90.

květ
22

Návštěva knihovny předškoláci ze třídy Kuřátko a Pejsek. Odchod z MŠ v 8.30 hod.

květ
27

Besídka třídy Beruška od 15.30 hod.

květ
27

Společné fotografování tříd na školní zahradě.

květ
28

Besídka tříd Kuřátko a Pejsek od 15.30 hod.