Uzavření mateřské školy-ošetřovné

publikováno pondělí 23.03.2020
autor Havlová Daniela

Vážení rodiče,

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče,
žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření mateřské školy budeme vystavovat na sekretariátu školy  Mitušova 16 u paní sekretářky Z. Sysalové následovně:

Pondělí  od 9:00 – 12:00 hodin

Středa    od 9:00 – 12:00 hodin

 

S sebou mějte občanský průkaz a kartu pojištěnce dítěte.

 

Elektronicky lze možno žádat na emailu:

 sysalova@zsmitusova16.cz. Uveďte jméno a příjmení dítěte, Vaše jméno, datum narození dítěte.

Kontakt: mobil: 724056815

 

sdělujeme, že Rada městského obvodu usnesením č.  2374/RMOb-Jih/1822/19  ze dne 17.3.2020  rozhodla o  uzavření provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih, s účinností od 19.03.2020 do odvolání a dále rozhodla o otevření Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace a Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, a to výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a v dalších mimořádných případech, které se budou posuzovat individuálně, s účinností od 19.03.2020 do odvolání.

(MŠ F. Formana : 596711804, Bc. Martina Raková,   MŠ Za Školou: 725059525 Mgr. Věra Miklušová)

Přihlášení do výše uvedených mateřských škol si rodiče zajišťují sami!!!

Přejeme Vám mnoho sil  a hlavně zdraví!

 

 

neděle 21.04.2024
pátek 19.04.2024
dubn
24

Adaptační pobyt pro předškoláky hotel Jelenovská

dubn
26

DOV Svět techniky program Plaváček třída Pejsek

dubn
29

Čarodějnické dopoledne na školní zahradě

dubn
30

Vystoupení sborečku Mytušáci na náměstí Ostrava-Jih 30.4 od 15 hodin.