Uzavření mateřské školy-ošetřovné

publikováno pondělí 23.03.2020
autor Havlová Daniela

Vážení rodiče,

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče,
žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření mateřské školy budeme vystavovat na sekretariátu školy  Mitušova 16 u paní sekretářky Z. Sysalové následovně:

Pondělí  od 9:00 – 12:00 hodin

Středa    od 9:00 – 12:00 hodin

 

S sebou mějte občanský průkaz a kartu pojištěnce dítěte.

 

Elektronicky lze možno žádat na emailu:

 sysalova@zsmitusova16.cz. Uveďte jméno a příjmení dítěte, Vaše jméno, datum narození dítěte.

Kontakt: mobil: 724056815

 

sdělujeme, že Rada městského obvodu usnesením č.  2374/RMOb-Jih/1822/19  ze dne 17.3.2020  rozhodla o  uzavření provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih, s účinností od 19.03.2020 do odvolání a dále rozhodla o otevření Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace a Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, a to výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a v dalších mimořádných případech, které se budou posuzovat individuálně, s účinností od 19.03.2020 do odvolání.

(MŠ F. Formana : 596711804, Bc. Martina Raková,   MŠ Za Školou: 725059525 Mgr. Věra Miklušová)

Přihlášení do výše uvedených mateřských škol si rodiče zajišťují sami!!!

Přejeme Vám mnoho sil  a hlavně zdraví!