Pohodové Velikonoce, bohatou koledu, spoustu smíchu a žádné nesnáze Vám přeje kolektiv MŠ Mitušova 90

pros
05

Vystoupení My(tu)šáků v KD Akord v klubu seniorů

pros
06

Čertí den ve školce

pros
11

Tělocvična v ZŠ třída Pejsek

pros
13

Vystoupení My(tu)šáků na Náměstí Ostrava Jih