Výsledky zápisu do MŠ

publikováno pátek 29.05.2020
autor Fuchsová Lenka

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

v souladu s ustanovením § 34 odst.3, §165odst. 2 písm. b)zákona č.561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

v platném znění, v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění,

rozhodl, že k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

 v Mateřské škole Mitušova 90 se přijímá:

 

Pořadové číslo

Registrační číslo

Pořadové číslo

Registrační číslo

1.

 2/2020  přijat/a

24.

26/2020 přijat/a

2.

3/2020 přijat/a

25.

27/2020 přijat/a

3.

4/2020 přijat/a

26.

28/2020 přijat/a

4.

5/2020 přijat/a

27.

29/2020 přijat/a

5.

6/2020 přijat/a

28.

30/2020 přijat/a

6.

7/2020 přijat/a

29.

31/2020 přijat/a

7.

8/2020 přijat/a

30.

32/2020 přijat/a

8.

9/2020 přijat/a

31.

35/2020 přijat/a

9.

10/2020 přijat/a

32.

36/2020 přijat/a

10.

11/2020 přijat/a

33.

37/2020 přijat/a

11.

12/2020 přijat/a

34.

38/2020 přijat/a

12.

13/2020 přijat/a

 

 

13.

14/2020 přijat/a

 

 

14.

15/2020 přijat/a

 

 

15.

16/2020 přijat/a

 

 

16.

17/2020 přijat/a

 

 

17.

18/2020 přijat/a

 

 

18.

19/2020 přijat/a

 

 

19.

20/2020 přijat/a

 

 

20.

21/2020 přijat/a

 

 

21.

23/2020 přijat/a

 

 

22.

24/2020 přijat/a

 

 

23.

25/2020 přijat/a

 

 

 

 V Ostravě dne: 29.5.2020

                                                                                                                           Mgr.Martin Pail

                                                                                                                           ředitel ZŠ a MŠ

Zároveň přikládáme v souboru PDF pozvánku na informativní schůzku rodičů nově přijatých dětí.

pros
11

Tělocvična v ZŠ třída Pejsek

pros
13

Vystoupení My(tu)šáků na Náměstí Ostrava Jih

pros
14

Vánoční jarmark v ZŠ Mitušova 16

pros
18

Tělocvična v ZŠ třída Beruška