Výsledky zápisu do MŠ

publikováno pátek 29.05.2020
autor Fuchsová Lenka

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

v souladu s ustanovením § 34 odst.3, §165odst. 2 písm. b)zákona č.561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

v platném znění, v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění,

rozhodl, že k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

 v Mateřské škole Mitušova 90 se přijímá:

 

Pořadové číslo

Registrační číslo

Pořadové číslo

Registrační číslo

1.

 2/2020  přijat/a

24.

26/2020 přijat/a

2.

3/2020 přijat/a

25.

27/2020 přijat/a

3.

4/2020 přijat/a

26.

28/2020 přijat/a

4.

5/2020 přijat/a

27.

29/2020 přijat/a

5.

6/2020 přijat/a

28.

30/2020 přijat/a

6.

7/2020 přijat/a

29.

31/2020 přijat/a

7.

8/2020 přijat/a

30.

32/2020 přijat/a

8.

9/2020 přijat/a

31.

35/2020 přijat/a

9.

10/2020 přijat/a

32.

36/2020 přijat/a

10.

11/2020 přijat/a

33.

37/2020 přijat/a

11.

12/2020 přijat/a

34.

38/2020 přijat/a

12.

13/2020 přijat/a

 

 

13.

14/2020 přijat/a

 

 

14.

15/2020 přijat/a

 

 

15.

16/2020 přijat/a

 

 

16.

17/2020 přijat/a

 

 

17.

18/2020 přijat/a

 

 

18.

19/2020 přijat/a

 

 

19.

20/2020 přijat/a

 

 

20.

21/2020 přijat/a

 

 

21.

23/2020 přijat/a

 

 

22.

24/2020 přijat/a

 

 

23.

25/2020 přijat/a

 

 

 

 V Ostravě dne: 29.5.2020

                                                                                                                           Mgr.Martin Pail

                                                                                                                           ředitel ZŠ a MŠ

Zároveň přikládáme v souboru PDF pozvánku na informativní schůzku rodičů nově přijatých dětí.

neděle 21.04.2024
pátek 19.04.2024
dubn
24

Adaptační pobyt pro předškoláky hotel Jelenovská

dubn
26

DOV Svět techniky program Plaváček třída Pejsek

dubn
29

Čarodějnické dopoledne na školní zahradě

dubn
30

Vystoupení sborečku Mytušáci na náměstí Ostrava-Jih 30.4 od 15 hodin.