Zahradní slavnost a pasování na školáky

publikováno pátek 25.06.2021
autor Havlová Daniela

Zahradní slavnost, pasování na školáky

Loučení malých předškoláčků proběhlo 17. 6. ve čtvrtek. Počasí nám přálo a tak jsme se mohli všichni sejít na zahradě školky. Paní učitelky s maminkami zadržovaly slzy a každý cítil hrdost, když se podíval na svého budoucího školáka... Děti si připravily krásný program, kde ukázaly své dovednosti v tanci, zpěvu, ale také recitaci dlouhatánské dojemné básničky. Do školy je poslaly paní učitelky branou z balónků a pasováním na školáka. Jsme velmi potěšeni, že se na rozloučení se školkou přišly podívat i budoucí paní učitelky dětí a přislíbili jsme si spolupráci :-)

Krásné odpoledne pokračovalo malováním na obličej, tombolou s prima cenami a táborákem. 

Zahradní slavností byla také zakončena výtvarná soutěž" Na okně seděla kočka a venku štěkal pes". Rozdali jsme krásné ceny a diplomy dětem, které získaly nejvíce  hlasů.

Během odpoledne mohli rodiče ochutnat skvělé pomazánky a my se tím mohli pochlubit projektem "Skutečně zdravá školka". Z barelů tekla zdravá limonáda, nebo čaj proudem a všichni si ji mohli zakoupit formou "Bezedného kelímku".

Vešterý výtěžek z odpoledne bude použit na další akce naší školky.

Celý kolektiv MŠ Mitušova 90 děkuje zúčastněným za krásné odpolende a těšíme se na další setkání s Vámi.