Všechny zájmové aktivity na naší školce začínají od měsíce října.

Platby a organizace:

Hudebně- dramatický kroužek MY(tu)ŠÁCI

Částku 520,- (říjen- leden) uhraďte na třídě KOČIČKA paní učitelce Havlové nejpozději do 25. 9. 2020.

Sboreček bude probíhat na třídě KUŘÁTKO od úterý 6.října. Paní učitelky si děti vyzvednou na třídách v 15 hodin a v 16 hodin je odvedou na třídu KOČIČKA, kde si je budou moci rodiče vyzvednout (prosím roiče, aby děti nevyzvedávali na třídě Kuřátko- ruší nás to).

 

Keramika 

Částku 300,- vybírá ve čtvrtek 24. 9. 2020 od 6- 8 hod. paní vedoucí jídelny.

Kroužek keramiky bude 3x týdně. Rozdělení přihlášených dětí najdete na nástěnce v šatně Vaší třídy.

 

Veselé pískání

Tato zájmová činnost bude probíhat každé pondělí (bez poplatku)

 

Tanečky pro kluky a holčičky

Tato aktivita bude probíhat každý čtvrtek v dopoledních hodinách pro předškolní děti (bez poplatku)

 

JUDO BANÍK OSTRAVA

První a zárověň ukázková hodina proběhne ve čtvrtek 1. 10. 2020. na třídě KUŘÁTKO. Další hodiny juda budou každý čtvrtek od 15.15 - 16 hod. 

 

Angličtina s úsměvem

Pouze pro přihlášené děti, pod vedením lektora. Záčínáme 6. 10 2020. 

květ
30

Besídka třídy Motýlek od 15.30 hod.

květ
30

Besídka třídy Motýlek od 15.30 hod.

črvn
04

Schůzka s rodiči budoucích školáků v ZŠ od 16 hod.

črvn
10

Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí do MŠ od 15.15 hod.