Všechny zájmové aktivity na naší školce začínají od měsíce října.

Platby a organizace:

Hudebně- dramatický kroužek MY(tu)ŠÁCI

Částku 520,- (říjen- leden) uhraďte na třídě KOČIČKA paní učitelce Havlové nejpozději do 25. 9. 2020.

Sboreček bude probíhat na třídě KUŘÁTKO od úterý 6.října. Paní učitelky si děti vyzvednou na třídách v 15 hodin a v 16 hodin je odvedou na třídu KOČIČKA, kde si je budou moci rodiče vyzvednout (prosím roiče, aby děti nevyzvedávali na třídě Kuřátko- ruší nás to).

 

Keramika 

Částku 300,- vybírá ve čtvrtek 24. 9. 2020 od 6- 8 hod. paní vedoucí jídelny.

Kroužek keramiky bude 3x týdně. Rozdělení přihlášených dětí najdete na nástěnce v šatně Vaší třídy.

 

Veselé pískání

Tato zájmová činnost bude probíhat každé pondělí (bez poplatku)

 

Tanečky pro kluky a holčičky

Tato aktivita bude probíhat každý čtvrtek v dopoledních hodinách pro předškolní děti (bez poplatku)

 

JUDO BANÍK OSTRAVA

První a zárověň ukázková hodina proběhne ve čtvrtek 1. 10. 2020. na třídě KUŘÁTKO. Další hodiny juda budou každý čtvrtek od 15.15 - 16 hod. 

 

Angličtina s úsměvem

Pouze pro přihlášené děti, pod vedením lektora. Záčínáme 6. 10 2020. 

črvn
05

Besídka třídy Kuřátko od 15.30 hod.

črvn
06

Divadlo Ententýky v MŠ

črvn
07

Dofocování dětí na tabla tříd 8.00-8.30 hod.

črvn
07

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí od 15.30 hod.