Zápis do mateřské školy 2022

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2022/2023

do Mateřské školy Mitušova 90

 se bude konat od 2.5.do 6.5. 2022

Termíny k osobnímu podání přihlášky:

Pondělí 2.5.         8-16 hod.

Úterý    3.5.          8-12 hod.

Středa  4.5.          8-16 hod.

Čtvrtek 5.5.          8-12 hod.

Pátek   6.5.           8-12 hod.

Žádost o přijetí s dalšími dokumenty a informacemi naleznete od 18.4. 2022 na tomto odkazu     

https://ms.ostrava.cz/

 

 

 

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál 
předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí
pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít 
nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis 
v průběhu školního roku.

Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, 
kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými 
místy. Podrobné informace najdete na
odkaz zde- portál předškolního vzdělávání.
Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území 
statutárního města Ostrava.

květ
30

Míčové hry v ZŠ třída Motýlek

črvn
02

Besídka třída Kuřátko od 15.30 hod.

črvn
06

Besídka třída Beruška od 15.30 hod.

črvn
07

Besídka třída Kočička od 15.30 hod.