Získané dotace pro školní rok 2022/2023

publikováno úterý 14.03.2023
autor Havlová Daniela

Statutární město Ostrava poskytlo v tomto školním roce naší organizaci hned 3 účelové dotace

Ze získaných finančních prostředků budou pořízeny učební pomůcky, didaktické materiály hry, programy k rozvoji čtenářské gramotnosti, k posílení kvality vzdělávání v oblasti přírodovědných a technických dovedností dětí v mateřských školách a k získání podvědomí o lidovýchh zvycích a tradicích.

břez
29

Pohybový festival mateřských škol -finále

břez
30

Míčové hry v ZŠ třída Motýlek

dubn
04

Den otevřených dveří v MŠ

dubn
12

Výlet do Záchranné stanice Bartošovice třídy Pejsek a Kuřátko. Odjezd od MŠ v 8 hod. Příjezd k obědu