Získané dotace pro školní rok 2022/2023

publikováno úterý 14.03.2023
autor Havlová Daniela

Statutární město Ostrava poskytlo v tomto školním roce naší organizaci hned 3 účelové dotace

Ze získaných finančních prostředků budou pořízeny učební pomůcky, didaktické materiály hry, programy k rozvoji čtenářské gramotnosti, k posílení kvality vzdělávání v oblasti přírodovědných a technických dovedností dětí v mateřských školách a k získání podvědomí o lidovýchh zvycích a tradicích.