Statutární město Ostrava poskytlo v oblasti bilingvní a cizojazyčné výuky v roce 2021 účelovou dotaci ve výši 300 000,-Kč na projekt "Celá Mitušova  jazykům otevřena".