Lidové zvyky a řemesla ve školkách Mituškách

V roce 2023 Magistrát město Ostrava pdpořil finanční částkou 80.000,-Kč projekt  "Lidové zvyky a řemesla ve školkách Mituškách".

Tímto projektem navážeme na spolupráci mateřských škol Mitušova 6 a Mitušova 90-zrealizujeme vývarné a řemeslné workshopy .Ze získané finanční částky zakoupíme hrnčířské kruhy, domácí pekárny,dětské šicí stroje,rámy na textil,malířské stojany,výtvarný a keramický materiál.

Realizace projektu březen-listopad 2023.

břez
29

Pohybový festival mateřských škol -finále

břez
30

Míčové hry v ZŠ třída Motýlek

dubn
04

Den otevřených dveří v MŠ

dubn
12

Výlet do Záchranné stanice Bartošovice třídy Pejsek a Kuřátko. Odjezd od MŠ v 8 hod. Příjezd k obědu