Technika, přírodověda a nadání v MŠ Mitušova 6 a MŠ Mitušova 90 V.

Statutární město Ostrava poskytlo v oblasti vzdělávání a talentmanagementu v roce 2024 účelovou dotaci ve výši 300 000,- na projekt

"Technika,přírodověda a nadání v MŠ Mitušova 6 a Mitušova 90 V."

Z finančních prostředků budou zakoupeny naučné tabule,interaktivní prvky a pomůcky na školní zahradu.