V úterý 24.1.2023 proběhlo pro všechny předškoláky v ZŠ Mitušova 16 sportovní dopoledne. Děti se pomocí kouzla dostaly do pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků. S kamarády trpaslíky prošly sportovní stanoviště a za každý splněný úkol si vybarvily jedno jablíčko. Všechny disciplíny děti plnily s velkým nasazením a ještě větším úsměvem ????. Nakonec se děti za pomocí kouzla zase vrátily zpátky do školy, kde jim maskot školy - opička, dala za splněné úkoly sladkou odměnu. Sportovní dopoledne si všichni moc užili.

květ
30

Besídka třídy Motýlek od 15.30 hod.

květ
30

Besídka třídy Motýlek od 15.30 hod.

črvn
04

Schůzka s rodiči budoucích školáků v ZŠ od 16 hod.

črvn
10

Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí do MŠ od 15.15 hod.