TŘÍDA KUŘÁTKO

Motto:

"Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby se jim otevřely samy "

Jsme třída nejmladších dětí ve školce. Budeme si zvykat vydržet bez maminky a seznamovat se s novými kamarády

ve třídě. Celým rokem nás bude provázet Krteček se svými kamarády.

Třídní učitelky:

Lenka Fuchsová-  zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání                

Radka Foldynová

Iva Krupíková chůva