TŘÍDA PEJSEK

Chceme, aby se u nás děti cítily co nejlépe v době, kdy s nimi rodiče nemohou být – prostě skoro „jako doma“.  

Název třídního plánu: Toulky s kocourem Mikešem

Motto: “Dítě je nepopsaný list papíru, na němž každý zanechá svůj otisk.“

Třídní učitelky:

Šárka Hantlová

Alena Lebiodová

Děti z družiny TUČŇÁCI, pod vedením Šárky Hellali, nám zahrály pohádku O panence, která tence

Děti z družiny SLUNÍČKO nám zahrály s paní Vlastou Vnoučkovou pohádku O veliké řepě.

Zázemí naší třídy PEJSEK v malé tělocvičně ZŠ. Vytvořili jsme si provizorní podmínky pro

12