Naši ekoškolíci se opět sešli.Dnes na ně čekal úkol v podobě pracovních listů o vodě,

zjišťovali jsme, jak vodou šetříme

jestli neprotékají toalety a nekapou kohoutky

zda se podílíme bna čištění studánek v okolí

jestli využíváme ve školce dešťovou vodu... a spoustu dalších otázek jsme společně řešili.

Prošli jsme si společně třídy a zašli jsme se také podívat do místnosti, kde se měří spotřeba vody a kdo se o to stará...

Na závěr jsme si společně zahráli přírodní pexeso. 

květ
22

Návštěva knihovny předškoláci ze třídy Kuřátko a Pejsek. Odchod z MŠ v 8.30 hod.

květ
27

Besídka třídy Beruška od 15.30 hod.

květ
27

Společné fotografování tříd na školní zahradě.

květ
28

Besídka tříd Kuřátko a Pejsek od 15.30 hod.