Naši ekoškolíci se opět sešli.Dnes na ně čekal úkol v podobě pracovních listů o vodě,

zjišťovali jsme, jak vodou šetříme

jestli neprotékají toalety a nekapou kohoutky

zda se podílíme bna čištění studánek v okolí

jestli využíváme ve školce dešťovou vodu... a spoustu dalších otázek jsme společně řešili.

Prošli jsme si společně třídy a zašli jsme se také podívat do místnosti, kde se měří spotřeba vody a kdo se o to stará...

Na závěr jsme si společně zahráli přírodní pexeso. 

pros
05

Vystoupení My(tu)šáků v KD Akord v klubu seniorů

pros
06

Čertí den ve školce

pros
11

Tělocvična v ZŠ třída Pejsek

pros
13

Vystoupení My(tu)šáků na Náměstí Ostrava Jih