V dubnu roku 2022 jsme získali stříbrnou cestu Ekoškoly!

Na ocenění jsme patřičně hrdí a budeme nadále pokračovat v aktivitách, které naši mateřskou školu přivedou k zelené cestě, což je nejvyšší ocenění :-)

břez
23

Tělocvična míčové hry v ZŠ třída Beruška

břez
29

Pohybový festival mateřských škol -finále

břez
30

Míčové hry v ZŠ třída Motýlek

dubn
04

Den otevřených dveří v MŠ