Ptejme se dětí a poslouchejme co hovoří, zkusme vniknout do jejich světa, způsobu myšlení, hodnocení, protože jen skrze jejich vnitřní svět jim opravdu porozumíme.

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka, která je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace.

Motto: “S úsměvem si pojďme hrát, společně svět poznávat“

Vize: Naší společnou snahou je, aby se děti cítily co nejlépe a do školky chodily s chutí a radostí. Veškeré naše úsilí směřuje k tomu, aby čas, který děti v mateřské škole stráví, byl časem, který v nich zanechá nesmazatelné stopy... 

Posláním mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy a tím je připravovat pro školu, pro život a pro další vzdělávání s přihlédnutím na jedinečnost každého dítěte.

Pomáháme dětem přiměřeným způsobem chápat okolní svět, orientovat se v něm a poznávat jeho krásy a tajemství.Prvky enviromentální výchovy se již řadu let prolínají činnostmi dětí a jsou realizovány během celého školního roku.

Najdete nás uprostřed sídliště, naproti ZŠ Mitušova 16, poblíž řadových domků a Bělského lesa. Jsme pětitřídní mateřská škola  s kapacitou 140 dětí. Součástí MŠ je velká kuchyně a hospodářská budova. K budově patří rozlehlá zahrada s pískovišti a zařízením pro hry dětí (herní sestavy, domečky, prohazovací stěny,  skluzavky a letní umývárna).

Budova mateřské školy prošla rekonstrukcí(zateplení, oprava střechy a byly vybudovány nové herní terasy pro děti. 

Naše MŠ má přiměřeně velké prostory, které vyhovují individuálním i skupinovým činnostem. Třídy jsou označeny symboly zvířátek-třída Beruška, Motýlek, Pejsek, Kuřátko a Kočička.

Školka je moderně vybavena-jak nábytkem, didaktickými pomůckami, tak i technickými pomůckami. Disponujeme 5 interaktivními tabulemi . 

Součástí naší edukační práce je logopedická prevence na všech třídách.

Jsme aktivně zapojeni do programu "Skutečně zdravá škola", kde jsme v červnu 2023 obhájili bronzový stupeň a dále traké v mezinárodním programu "Ekoškola", kde jsme v roce 2023 dosáhli nejvyššího ocenění "Zelené cesty".

Naší snahou je dodat dětem pocit bezpečí a jistoty. Děti si zvykají na „školku“ v  adaptační době. Snažíme se, aby se v praxi naučily žít děti z různých prostředí, s rozličným sociálním, psychickým i kulturním zázemím. Aby se učily vzájemnému respektování, úctě, ale i schopnostem umět se prosadit.

Pro děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu nabízíme vždy na jaře  herničku "Klubíčko"(program pro rodiče a děti). 

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu. Cíle plníme pomocí pěti integračních oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený vývoj dítěte, jeho přirozený život a zrání.

Název školního vzdělávacího programu

„Pojďme spolu objevovat svět"

(ŠVP je k dispozici v tištěné podobě v MŠ)