Ptejme se dětí a poslouchejme co hovoří, zkusme vniknout do jejich světa, způsobu myšlení, hodnocení, protože jen skrze jejich vnitřní svět jim opravdu porozumíme.

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka, která je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace.

Motto: “S úsměvem si pojďme hrát, společně svět poznávat“

Vize: Naší společnou snahou je, aby se děti cítily co nejlépe a do školky chodily s chutí radostí. Veškeré naše úsilí směřuje k tomu, aby čas, který děti v mateřské škole stráví, byl časem, který v nich zanechá nesmazatelné stopy do jejich životů.

Posláním mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy a tím je připravovat pro školu, pro život a pro další vzdělávání s přihlédnutím na jedinečnost každého dítěte.

Najdete nás uprostřed sídliště, naproti ZŠ Mitušova 16, poblíž řadových domků a Bělského lesa. Jsme pětitřídní mateřská škola  s kapacitou 140 dětí. Součástí MŠ je velká kuchyně a hospodářská budova. K budově patří rozlehlá zahrada s pískovišti a zařízením pro hry dětí (herní sestavy, domečky, prohazovací stěny, vláčky, skluzavky a letní umývárna).

Budova mateřské školy prošla rekonstrukcí(zateplení, oprava střechy a byly vybudovány nové herní terasy pro děti). 

Naše MŠ má přiměřeně velké prostory, které vyhovují individuálním i skupinovým činnostem. Třídy jsou označeny symboly zvířátek-třída Beruška, Motýlek, Pejsek, Kuřátko a Kočička.

Školka je moderně vybavena-jak nábytkem, didaktickými pomůckami, tak i technickými pomůckami. Disponujeme 4 interaktivními tabulemi a 2 přenosnými interaktivními boxy OMNEO, které využívají všechny třídy. Naše škola je zapojena do projektu digitalizace škol EDULAB, kde využíváme nové výukové programy pro zpestření výuky.

Součástí naší edukační práce je logopedická prevence na všech třídách.

Jsme aktivně zapojeni do programu "Skutečně zdravá škola", kde jsme v červnu 2021 získali bronzový stupeň.

Naší snahou je dodat dětem pocit bezpečí a jistoty. Děti si zvykají na „školku“ v  adaptační době. Snažíme se, aby se v praxi naučily žít děti z různých prostředí, s rozličným sociálním, psychickým i kulturním zázemím. Aby se učily vzájemnému respektování, úctě, ale i schopnostem umět se prosadit.

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu. Cíle plníme pomocí pěti integračních oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený vývoj dítěte, jeho přirozený život a zrání.

Název školního vzdělávacího programu

„Mámo, táto, chystáme se do světa“

 

květ
30

Míčové hry v ZŠ třída Motýlek

črvn
02

Besídka třída Kuřátko od 15.30 hod.

črvn
06

Besídka třída Beruška od 15.30 hod.

črvn
07

Besídka třída Kočička od 15.30 hod.