Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

Na základě naší žádosti  a vypracovaného projektu nazvaného"Hrajeme si a povídáme"nám byla  přidělena dotace MŠMT ve výši 50 000,-Kč.

Cílem projektu bylo :                                                                

  • vybavit třídy moderními pomůckami,výukovými programy,odbornou literaturou.
  • vytvořit pracoviště preventivní logopedické péče,kde budeme rozvíjet řečové schopnosti dětí ve všech třídách
  • zapojit  logopedické pomůcky do každodenních činností na třídách
  • posílit spolupráci s rodiči dětí
  •  zaměřit se na zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků

Ze získaných prostředků jsme pořídili potřebné vybavení do všech pěti tříd mateřské školy.Byly zakoupeny didaktické pomůcky na rozvoj řeči a dalších jazykových dovedností,které využíváme při každodenních činnostech.Z projektu byly proškoleny 2 učitelky,které získaly osvědčení ve vzdělávacím programu Logopedický asistent-primární logopedická prevence ve školství. 

Logopedická prevence je součástí každodenního vzdělávacího programu ve všech třídách.

Ve škole je zajištěna spolupráce s odborným logopedem,rodiče jsou včas informováni o potřebách logopedické péče dětí,doporučena odborná literatura a poradenská činnost.

 

neděle 21.04.2024
pátek 19.04.2024
dubn
24

Adaptační pobyt pro předškoláky hotel Jelenovská

dubn
26

DOV Svět techniky program Plaváček třída Pejsek

dubn
29

Čarodějnické dopoledne na školní zahradě

dubn
30

Vystoupení sborečku Mytušáci na náměstí Ostrava-Jih 30.4 od 15 hodin.